Transformatie totaal
  1. Uw winkel herinrichten?
  2. Een nieuwe visie?
  3. Een klankbord?
  4. Zit ieder op de juiste plaats binnen uw onderneming?
  5. Persoonlijke mentor?
  6. Nieuw marketing plan?
  7. Kortom alles eens objectief bekijken en analyseren wat kan of moet veranderen.